Họp trao đổi kỹ thuật cho học viên mới ở 326 Lê Trọng Tấn - HN

Họp trao đổi kỹ thuật cho học viên mới ở 326 Lê Trọng Tấn - HN