HNAA khảo sát lần 3 cho dự án mở điểm bay ở Bắc Cạn

HNAA khảo sát lần 3 cho dự án mở điểm bay ở Bắc Cạn