Khoá học Critical Thinking - Bộ kỹ năng tư duy phản biện FREE cho blog member

Top các kỹ năng quan trọng nhất mọi thời đại

Top 1 kỹ năng cần thiết nhất của nhà tuyển dụng hiện nay

Top 1 kỹ năng quan trọng nhất cho tương lai nghề nghiệp

Nhưng lại là top 1 kỹ năng đang thiếu nhất theo báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới

Bộ kỹ năng tư duy phản biện gồm những kỹ năng sau:

- Kỹ năng thu thập thông tin liên quan

- Khả năng nhận biết và quản trị thành kiến

- Khả năng lập luận logic

- Kỹ năng giải quyết vấn đề có hệ thống

Khoá học này dành cho:

- Tất cả những ai đang đi làm hoặc điều hành doanh nghiệp

- Sinh viên, học sinh cấp 3

- Phụ huynh quan tâm đến tương lai con em